Site updates (page 1/1)
The Montgomery International Heritage Society (2017)
-    De    eerste    scenes    van    Franco    Zeffirelli    werden toegevoegd    op    12/07/2017,    maar    op    15/07/2017 reeds in een nieuw kleedje gestopt. -   Op   de   foto   hiernaast   ziet   u   Franco   Zeffirelli   in   de fleur van zijn leven. Hij is momenteel 94.
-    De    eerste    scenes    van    de    reeks    ‘Elizabeth    R’ werden      op      15/07/2017      toegevoegd.      Glenda Jackson is het hoofdpersonages. -    Hiernaast    ziet    u    een    ‘still’    van    Jackson    als Elizabeth I van Engeland in de reeks.
-     Een     tweede     reeks     scenes     van     Elizabeth     R gepubliceerd op 16/07/2017. -   Hiernaast   vindt   u   een   nieuwe   ‘still’   van   Jackson   als Elizabeth   I,   waarschijnlijk   genomen   in   de   tuinen   van Penthurst.
-   Een   eerste   reeks   scenes   van   ‘The   Six   Wives   of Henry VIII’, gepubliceerd op 16/07/2017. -   De   scenes   gaan   over   Hendriks   eerste   huwelijk   met Catharina   van   Aragon   met   Keith   Michell   en   Annette Crosbie.
-Er     was     een     klein     technisch     probleem     op 17/07/2017    met    tudorweb.org     tussen    19.00u    en 20.00u.   Zowel   de   site   administrator   als   de   MIHS willen   zich   hiervoor   excuseren.   Laten   we   hopen   dat dit in de toekomst niet meer gebeurt.
-Het   eerste   deel   van   de   eerste   aflevering   van   David Starkey’s Elizabeth gepubliceerd op 25/07/2017. -Het   geeft   een   beeld   van   hoe   Elizabeth   als   baby   tot tiener     opgroeide     met     een     korte     samenvatting vooraf.
-   Armada,   12   Days   to   Save   England ,   gemaakt door Dan Snow voor de BBC. -    De    trailer    geeft    reeds    een    beeld    over    de ‘Onoverwinnelijke      vloot’      van      Spanje      tegen Engeland.      Een      digitaal      plezier!      Opnieuw gepubliceerd op 03/08/2017.
-De   website   is   een   beetje   van   structuur   veranderd, maar   alles   wijst   zichzelf   uit.   U   zal   er   wel   in   slagen, uw     weg     te     vinden.     De     bibliografie     is     echter beperkter.   Per   hoofdstuk   kan   u   de   bron   vinden   door het klik-en-pop-up systeem. Er   werden   twee   nieuwe   pagina’s   toegevoegd;   een nieuwspagina en pagina voor MIHS. 15/08/2017
-Een   aantal   titels   in   het   menu   en   de   pagina’s   waar ze naar gelinkt zijn, zijn veranderd op 26 en 27/08. -Mededeling   daar   zich   de   noodzaak   aankondigde voor    een    Engelse    versie    van    de    website,    zal    u binnenkort   een   aangepaste   website   zien,   met   de keuze Nederlands of Engels.
-Dan   Snow   en   David   Starkey   zijn   voorlopig   even   op inactief     gezet     en     vervangen     door     een     aantal scenes   uit   het   werk   van   de   verfilming   van   Mark Twains   ‘The   Prince   and   the   Pauper’,   oftewel,   ‘De Prins en de Bedelaar.’ 02/09/2017
-Dan    Snow    is    terug    online,    met    zijn   Armada:12 Days    to    Save    England.    Eveneens    werden    een tweetal   scenes   gepubliceerd   uit   de   film   van   Charles Jarrot     ‘Mary,     Queen     of     Scots’     met     Vanessa Redgrave en Glenda Jackson uit 1971. 07/09/2017
-Interview       met       Glenda       Jackson       opnieuw gepubliceerd.     De     achtergrond     is     een     beetje veranderd     en     een     aantal     spellingshiaten     zijn verdwenen. Dit is iets om niet te missen. 14/09/2017