The Montgomery International Heritage Society (2017)
Op 26 maart 2015 werd koning Richard III begraven in de kathedraal van Leicester. Richard   III   was   koning   van   Engeland   van   1483   tot   1485   toen   hij   gedood werd   in   de   Slag   van   Bosworth   door   Hendrik Tudor.   Het   stoffelijk   overschot van   de   vorst   van   het   huis   van   York   werd   drie   jaar   voordien   gevonden onder   een   parkeerterrein   waar   voordien   een   klooster   stond.   Hendrik   VII (Tudor) liet hem daar toentertijd begraven, na de Rozenoorlogen. Dat   het   zeker   gaat   om   Richard   III   valt   niet   te   betwisten,   aangezien   de resten   van   zijn   lichaam   vergeleken   werden   met   DNA-materiaal   van   een van de verwante koningen uit latere eeuwen.
Het   skelet   op   de   afbeelding   behoort   toe   aan   Richard   III. Aan   de   hand   van forensische   onderzoeken   kan   men   zien   wat   de   gewezen   koning   zoal   at   en dronk.   Uit   deze   vondst   blijkt   dat   Richard   genoot   van   exotisch   voedsel   en nu   en   ook   wijn   dronk,   tenminste   een   fles   per   dag.   Verder   at   Richard   graag zwaan    en    zilverreiger,    volgens    de    wetenschappers    van    de    British Geological Survey en de universiteit van Leicester.
De   derde   foto   toont   de   plaats   waar   de   overblijfselen   van   Richard   werden gevonden.   Goed   verdoken   onder   een   parkeerterrein   waar   voordien   een klooster stond. Richard   kreeg   op   26/03/2015   een   eervolle   begrafenis   en   ontzettend   veel mensen kwamen deze middeleeuwse koning zelfs nog groeten. Bron: De Redactie 26/03/2015.
Reconstructie van het gezicht van Richard III