De Samenleving Richtte Zich Op  alsof Zij Ontwaakte Uit een Diepe Slaap
Inleidend Voorwoord: het Begin van de Vroegmoderne Tijd
The Montgomery International Heritage Society (2017)