Reeds   in   de   oudheid   trachtte   men   de   wereld   in   beeld   te   brengen   en   het   lukte   nog   aardig   ook.   Zo   was   er   bijvoorbeeld   de Griekse   wijsgeer,   historicus   en   geograaf,   Strabo   (ca.   64   v.C.-19   n.C.),   die   de   moderne   wetenschappers   al   een   grote   schat   aan informatie   gaf   van   methoden   en   technieken   van   de   antieke   geografie.   In   zijn   werk   Geographika    tekent   en   beschrijft   hij   de wereld zoals hij ze zag. Ook   Claudius   Ptolemeus   (87-150   n.C.),   eveneens   van   Griekse   afkomst,   maakte   een   soort   handleiding   voor   het   maken   van landkaarten.   Zij   Cosmographia    of   Geographia    werden   gebruikt   tot   in   de   15e   eeuw.   Bekende   16e-eeuwse   cartografen   zijn Willem Barentz (1550-1597), Gerardus Mercator (1512-1594) en Abraham Ortelius (1527-1598). De   historische   atlaskaarten   die   ik   heb   voorzien,   zijn   gebaseerd   op   satellietbeelden   van   Engeland   en   hebben   voor   het   grootste deel   te   maken   met   Wales   en   Ierland,   de   voornaamste   kolonies   van   Tudor   Engeland   in   de   16e   eeuw,   hoewel   Wales   niet   zozeer een kolonie was, aangezien de Engelsen het officieus erkenden als territorium van Engeland tot in 1536.
Historische Atlaskaarten: Door Strabo & Claudius Ptolemeus Brachten de Zestiende-Eeuwse Cartografen Orbis Terrarum in Beeld
Europa door Strabo, zoals hij toentertijd de wereld zag. De kaart werd gemaakt door de Duitser Johannes van Schnitzer, ook gekend als Johannes de Armssheim. De met kleur gemarkeerde gebieden zijn de locaties van kastelen geassocieerd met iedere clan of familie en indiceren duidelijk de sfeer van Hendrik VIII in 1534. Wales behoorde officieel bij Engeland, nadat Hendrik VIII het geannexeerd had in 1536. Wales was officieus een deel van Engeland. De meeste plaatsen zijn duidelijk, maar Tournai is Doornik en was in Engelse handen tussen 1513-1518/ Boulogne dan weer tussen 1544-1549.
The Montgomery International Heritage Society (2017)