De Bloeitijd van de Jongste Tudor Roos ‘Sing Up Heart and Sing No More Down, but Joy in King Edward that Weareth the Crown.’ (Hartje zing hardop en niet langer zacht, maar verheugt u in Koning Edward die de kroon draagt, zoals verwacht.)
Ongetwijfeld   vertelde   Hendrik   VIII   zijn   hovelingen   uitbundig   over   zijn   ‘triomfantelijke’   veldslagen   in   Frankrijk   en   Spanje.   Hij   handhaafde   een vijandig   buitenlands   beleid   dat   de   facto    labyrintisch   was,   want   de   ene   keer   voerde   hij   oorlog   met   Frans   I   van   Frankrijk,   dan   weer   met   Karel   V van Habsburg. Tijdens   zijn   laatste   jaren   en   dagen   werd   Hendrik   dodelijk   ziek;   enorm   gevuld   door   jicht   werd   zijn   lichaam   uitgeput   door   spataders   en   zweren over zijn hele lichaam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij 178 kilo woog en een taille omtrek had van 135 cm. Mogelijkerwijze   werd   Hendrik   VIII   ook   blind   door   diabetes   eveneens   te   wijten   aan   zijn   vraat-   en   drankzucht.    Toen   hij   uiteindelijk   geveld   werd door   een   hartaanval   op   28   januari   1547,   moest   zijn   tienjarige   zoon,   Edward   VI,   hem   opvolgen   en   het Anglicanisme   in   ere   houden,   zoals   zijn vader het wilde. Nu begon de bloeitijd van de jongste Tudor roos. Tijdens    de    kroonprocessie    van    Edward    op    20    februari    van    datzelfde    jaar    was    de    nationale    trots    zeer    goed    merkbaar;    de hoogwaardigheidsbekleders   waren   aanwezig,   er   was   een   juichende   menigte   en   er   werden   patriottische   schouwspelen   opgevoerd.   Het   volk zong een nieuw lied:
Vertaling He hath gotten already Boulogne, that godly town, And biddeth sing speedily up and not down. When he waxeth might and to manhood doth spring He shall be straight then of four realms the King Sing up heart,  sing up heart,  and sing no more down, But joy in King Edward that weareth the crown. Soeverein is hij alreeds van Boulogne dat goddelijke oord Zing gezwind hardop, niet langer zacht da’s al wat hem bekoort. Eens opgewassen tot een man,  zijn vier landen fluks van hem in de ban. Hartje zing hardop, hartje zing hardop en niet langer  zacht,  Maar verheugt uzelf in Koning Edward die kroon draagt zoals verwacht. Edward was de zoon van Hendrik VIII en diens derde vrouw, Jane Seymour. U ziet Hendrik VIII op zijn sterfbed die zijn zoon opdraagt zijn nieuwe leer hoog te houden. De paus wordt verpletterd door The Book of Common Prayer. Door het venster, onder het oog van de Council of Regency, worden godsdienstige beelden verwoest. De vier gospel schrijvers stenigen de paus, die stuntelig valt over twee vrouwen, Avarice (geldzucht) en Hypocrisy (hypocrisie). Hendrik VIII verwierf het in 1542. Jane Seymour was de derde koningin van Hendrik VIII en de moeder van zijn zoon, Edward. In de periode vermeld gaf zij geboorte aan haar zoon en stierf zij ook, te wijten aan povere Tudor chirurgie. Een gedicht dus, geïnspireerd door de geboorte van Edward Tudor in 1537.
The Montgomery International Heritage Society (2017)