Dankwoord
Marc   Smeyers    creëerde   www.tudorweb.org .   Hij   studeerde   Germaanse   talen   aan   de   UFSIA   en Bachelor     geaggregeerde     voor     het     secundair     onderwijs.     Zijn     disciplines     zijn     Engels, Nederlands, Frans, vroegmoderne geschiedenis en NCZ. Van   kinds   af   was   hij   geboeid   door   de   Tudors   en   trachtte   verscheidene   malen   een   boek   over het   onderwerp   te   schrijven,   maar   een   website   is   veel   interactiever   en   betrekt   het   publiek   beter bij het onderwerp. In    het    bijzonder    is    Marc    Josette    Pandelaers,    zijn    docente    geschiedenis    aan    de   Artesis Hogeschool   zeer   dankbaar.   Haar   colleges   bestonden   niet   uit   het   eenvoudigweg   opnoemen van    historische    feiten,    maar    uit    logische    verbanden    leggen    en    correcte    gevolgtrekkingen maken.   Zij   is   o.a.   auteur   van   het   website   artikel:   ‘Allah   zien   sterven’,   een   uiteenzetting   over het moslimfundamentalisme.
Maria   of   Mary   Hayward   is   professor   vroegmoderne   geschiedenis   aan   de   universiteit   van Southampton. Na   haar   een   e-mail   te   hebben   gestuurd,   naar   aanleiding   van   een   artikel   dat   verscheen   in GVA   over   ‘voetbal   in   de   16e   eeuw’,   kreeg   Marc   van   Mary   een   antwoord.   Zij   had   in   Hampton Court,    voor    haar    nieuwe    onderzoek    betreffende    de    Tudors,    een    boodschappenlijstje gevonden uit het huishouden van Hendrik VIII, waarop stond ‘fluwelen voetbalschoenen’. Via   Mary’s   e-mail   kreeg   Marc   nog   meer   informatie   over   voetbal   in   het   zestiende-eeuwse Engeland. Voor meer informatie over andere onderwerpen mocht Marc haar steeds contacteren. Thank you so much, Mary.
Susan    (Sue)    Margaret    Black    is    een    Schotse,    forensische    antropoloog    & anatomist   en   is   professor   aan   de   universiteit   van   Dundee.   In   2015   werd   zij gevraagd   door   The   Royal   Society   of   Edinburgh   voor   haar   medewerking   en expertise   betreffende   de   moord   op   Lord   Darnley,   de   eerste   echtgenoot   van Mary,   Queen   of   Scots   in   1565.   Haar   conclusie   was   dat   Mary   niet   tijdens   de moord   aanwezig   was   en   een   aantal   feiten   maken   de   beschuldigingslast   op Mary lichter, hoewel zij niet vrijgesproken wordt. Aan   de   hand   van   een   tekening   van   de   plaats   van   de   moord   blijkt   tevens   dat Darnley   niet   in   zijn   tuin   werd   werd   vermoord,   maar   ergens   anders,   zijn   lijk werd   later   in   de   tuin   teruggelegd.   Zij   gaf   Marc   de   informatie   nogmaals   via mail. Thank you so much Sue.
Frieda   van   Ravenstein    is   curator   van   het   Gasthuismuseum   te   Geel   en   behaalde een   master   in   geschiedenis.   Naast   haar   drukke   agenda,   hielp   zij   Marc   vele   van   de op   deze   site   geplaatste   teksten   verbeteren.   Zij   gaf   hem   raad   wat   betreft   de   stijl   en zinsbouw   en   daarnaast   gaf   ze   hem   nog   extra   historische   informatie.   Hoewel   zij   het zeer   leuk   vond   de   teksten   te   verbeteren   en   Marc   vertelde   dat   hierdoor   bij   haar alles   nog   eens   opgefrist   werd,   was   het   toch   een   zware   dobber,   denk   ik,   omdat haar broer overleed. Dank u, Frie.
Verder    wenst    Marc    nog    een    van    de    werkmannen    van Westminster   Abbey   te   bedanken.   Hij   gaf   hem   veel   meer waardevolle     informatie     over     de     tombe     van     Elizabeth, gemaakt    door    John    de    Critz,    dan    eenderwelke    goed geschoolde    gids.    Toen    hij    Marc    vroeg    welk    beroep    hij uitoefende   en   zei:   ‘I’m   a   historian’,   antwoordde   de   goede man,   ‘Yeah,   mate,   I   thought   you   looked   a   bit   like   a   grave digger.’ Voor zover Engelse humor. Thanks incognito.
The Montgomery International Heritage Society (2017)