Belangrijke informatie vooraleer u de website gaat exploreren. 1)   De   website   werkt   in   alle   browsers   zoals   Google   Chrome   (aan   te   raden),   Firefox,   Edge   Browser,   Windows   Explorer   en   Opera.   Indien   u   ‘volledig   scherm’   verkiest, waardoor   de   site   misschien   beter   tot   zijn   recht   komt,   drukt   u   op   functie   toets   F11.   Beëindigt   u   de   sessie   en   wenst   u   ‘volledig   scherm’   te   beëindigen,   drukt   u   opnieuw   op functie toets F11.             2)   Bijna      alle   pagina’s   zijn   voorzien   van   pop-up   foto’s   en   tekst.   Bij   de   pop-up   foto’s   beweegt   u   de   muis   over   de   foto,   waarna   de   muisaanwijzer   verandert   in   een   loep     om   te   vergroten.   Eens   de   foto   vergroot   is,   verandert   de   muisaanwijzer   in   een   minimaliserende   loep  .   Klik   hierop   en   de   foto   verkleint   en   gaat   terug   naar   zijn voorafgaande   positie .   Pop-up   tekst   is   onderstreept   als   een   link.   Zodra   u   met   de   linkermuisknop   erop   klikt,   krijgt   u   een   tekstballon   te   zien   met   extra   informatie.   Een   pop- up tekst is in feite een voetnoot. 3)   Er   is   geen   forum   voorzien,   omdat   ik   onmogelijk   alle   vragen   kan   beantwoorden   of   antwoorden   van   bezoekers   kan   verbeteren.   Aangezien   ook   ik   niet   alle   wijsheid   in pacht   heb,   is   er   wel   een   contactformulier   voorzien,   waardoor   u   vragen   kan   stellen,   die   ik   dan   zo   snel   mogelijk   zal   beantwoorden.   U   mag   mij   uiteraard   ook   op   fouten wijzen,   indien   u   het   nodig   acht.   Let   wel,   spamberichten,   beledigende   boodschappen   en   zo   meer   worden   niet   gelezen   en   de   verzender   ervan   zal   dadelijk   door   de webspace provider verwijderd worden. Indien de belaging toch blijft voortduren wordt er van rechtswege een procedure opgestart. 4)   Betreffende   multimedia:   video-   en   audio   clips,   alsook   website   animaties   zijn   auteursrechterlijk   beschermd   en   mogen   voor   geen   enkel   doeleind   gebruikt   worden,   zoals reproductie en verkoop. 5) De website mag niet gekopieerd worden, maar het is wel toegestaan er gebruik van te maken voor educatieve doeleinden. 6)   Aangaande   de   informatie   op   de   website:   ofwel   volgt   u   het   hele   parcours   ofwel   leest   u   alle   hoofdstukken   afzonderlijk.   Er   zijn   dus   twee   mogelijkheden   om   de   site   te exploreren, zoals duidelijk zal worden in de algemene inleiding. Verder wens ik u veel plezier met de website. Marc Smeyers 24/03/2017
The Montgomery International Heritage Society (2017)